Sofa Việt Nam

Sofa -NV 1321#

  Mã sản phẩm  :   NV 1321# -1153
  Chất liệu         :  Simili + Vải Bố + khung gỗ + muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        : 
01 năm(bảo hành khung)
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   

Sofa - NV2

  Mã sản phẩm  :   NV 2 -1023
  Chất liệu         :  Simili + Vải Bố + khung gỗ + muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        : 
01 năm(bảo hành khung)
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Sofa NV 732#A

  Mã sản phẩm  :    NV 732#A-1119
  Chất liệu         :    Vải Bố + khung gỗ +

muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

   

Sofa - NV218

  Mã sản phẩm  :   NV218 -1846
  Chất liệu         :  Simili + Vải Bố + khung gỗ + muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        : 
01 năm(bảo hành khung)
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Sofa NV 730#

  Mã sản phẩm  :    NV 730#-1112
  Chất liệu         :    Vải Bố + khung gỗ +

muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

   
alt

Sofa NV YX-1303#

  Mã sản phẩm  :    NV YX1303#-1126
  Chất liệu         :    Vải Bố + khung gỗ +

muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

   
alt

Sofa NV SỐ 1

  Mã sản phẩm  :    NV Số 1 - 1804
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

   
alt

Sofa NV JB44-L

  Mã sản phẩm  :    NV JB44-L - 2160
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

   
alt

Sofa NV 2018C

  Mã sản phẩm  :    NV 2018C - 2036
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

   
alt

Sofa NV F861

  Mã sản phẩm  :    NV F861 - 2015
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định