Kệ Tivi gỗ

alt

Kệ Tivi -902

  Mã sản phẩm:  902-1312
  Chất liệu:        Ván MDF
  Qui cách:        200cm
  Bảo hành:       01 năm
  Xuất xứ:         Hàng ngoại nhập

   
alt

Kệ Tivi -903

  Mã sản phẩm:  903-1305
  Chất liệu:        Ván MDF
  Qui cách:        220cm
  Bảo hành:       01 năm
  Xuất xứ:         Hàng ngoại nhập

   
alt

Kệ Tivi-906

  Mã sản phẩm:  906-1298
  Chất liệu:        Ván MDF
  Qui cách:        200cm
  Bảo hành:       01 năm
  Xuất xứ:         Hàng ngoại nhập

   

Kệ ti vi 901

  Mã sản phẩm: 901-1368
  Chất liệu:        Ván MDF
  Qui cách:        180cm
  Bảo hành:       01 năm
  Xuất xứ:         Hàng ngoại nhập

   

Kệ Tivi-907

  Mã sản phẩm:   907-1361
  Chất liệu:         Ván MDF
  Qui cách:          225-300cm
  Bảo hành:         01 năm
  Xuất xứ:           Hàng ngoại nhập

   

Kệ ti vi 981

  Mã sản phẩm:   981-1263
  Chất liệu:          Ván MDF
  Qui cách:         180cm
  Bảo hành:        01 năm
  Xuất xứ:          Hàng ngoại nhập

   

Kệ ti vi 983

  Mã sản phẩm:   983-1277
  Chất liệu:          Ván MDF
  Qui cách:          220cm
  Bảo hành:         01 năm
  Xuất xứ:           Hàng ngoại nhập

   

Kệ ti vi 982

  Mã sản phẩm:   982-1270
  Chất liệu:          Ván MDF
  Qui cách:          200cm
  Bảo hành:         01 năm
  Xuất xứ:           Hàng ngoại nhập

   

Kệ ti vi 985

  Mã sản phẩm:   985-1284
  Chất liệu:          Ván MDF
  Qui cách:          240cm
  Bảo hành:         01 năm
  Xuất xứ:           Hàng ngoại nhập

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định