Sofa sắt

alt

SoFa sắt 306

  Mã sản phẩm  :  306
  Chất liệu         :  Sắt si+ simili + muosse
  Qui cách         : 
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng ngoại nhập

   
alt

SoFa sắt - 303

  Mã sản phẩm : 303
  Chất liệu        : Sơn tỉnh điện + Simili + muosse
  Qui cách        : 
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

SoFa sắt - 311

  Mã sản phẩm :  311
  Chất liệu        :   Sắt si + simili + Muosse
  Qui cách        : 
  Bảo hành       :   01 Năm
  Xuất xứ         :   Hàng ngoại nhập

   
alt

SoFa sắt - 308

  Mã sản phẩm :  308
  Chất liệu        :   Sắt si + simili + muosse
  Qui cách        : 
  Bảo hành       :   01 Năm
  Xuất xứ         :   Hàng ngoại nhập

   
alt

SoFa sắt - 312

  Mã sản phẩm :  312
  Chất liệu        :   Sắt si + simili + muosse
  Qui cách        : 
  Bảo hành       :   01 Năm
  Xuất xứ         :   Hàng ngoại nhập

   
alt

SoFa sắt - 313

  Mã sản phẩm :  313
  Chất liệu        :   Sắt si + simili + muosse
  Qui cách        : 
  Bảo hành        :   01 Năm
  Xuất xứ          :   Hàng ngoại nhập

   
alt

SoFa sắt - 401

  Mã sản phẩm :  401
  Chất liệu        :   Sắt si + simili + muosse
  Qui cách        : 
  Bảo hành       :   01 Năm
  Xuất xứ         :   Hàng ngoại nhập

   
alt

SoFa sắt - 403

  Mã sản phẩm :  403
  Chất liệu        :   Sắt si + simili + muosse
  Qui cách        : 
  Bảo hành        :   01 Năm
  Xuất xứ          :   Hàng ngoại nhập

   
alt

SoFa sắt - 402

  Mã sản phẩm :  402
  Chất liệu        :  Inox + simili + muosse
  Qui cách        : 
  Bảo hành        :   01 Năm
  Xuất xứ          :   Hàng ngoại nhập

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định