Kệ bếp

alt

KỆ BẾP MELAMIN

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Melamin 2
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Melamin chống   trầy, chống thấm
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP MELAMIN

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Melamin 1
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Melamin chống   trầy, chống thấm
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP MELAMIN

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Melamin 3
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Melamin chống   trầy, chống thấm
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP LAMINATE

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Laminate 1
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Laminate chống trầy,
chống ẩm
   Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP LAMINATE

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Laminate 2
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Laminate chống trầy,
chống ẩm
   Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP LAMINATE

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Laminate 3
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Laminate chống trầy,
chống ẩm
   Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP LAMINATE

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Laminate 4
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Laminate chống trầy, chống ẩm
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP MELAMIN

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Melamin 4
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Melamin chống   trầy, chống thấm
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP MELAMIN

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Melamin 5
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Melamin chống   trầy, chống thấm
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP MELAMIN

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Melamin 6
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Melamin chống   trầy, chống thấm
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định