Kệ bếp

alt

KỆ BẾP MELAMIN

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Melamin 7
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Melamin chống   trầy, chống thấm
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP XOAN ĐÀO

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp xoan đào 2
  Chất liệu         : Gỗ xoan đào
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP XOAN ĐÀO

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp xoan đào 1
  Chất liệu         : Gỗ xoan đào
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP SỒI MỸ

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Sồi Mỹ 1
  Chất liệu         : Gỗ sồi Mỹ
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP SỒI MỸ

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Sồi Mỹ 2
  Chất liệu         : Gỗ sồi Mỹ
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP SỒI MỸ

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Sồi Mỹ 3
  Chất liệu         : Gỗ sồi Mỹ
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP SỒI MỸ

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Sồi Mỹ 4
  Chất liệu         : Gỗ sồi Mỹ
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP ACRYLIC

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Acrylic 1
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Acrylic
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP ACRYLIC

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Acrylic 2
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Acrylic
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

KỆ BẾP ACRYLIC

  Mã sản phẩm  : Kệ Bếp Acrylic 3
  Chất liệu         : Ván MDF phủ Acrylic
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định