Bộ Giường tủ Baby

alt

Bộ giường Baby-W898

  Mã sản phẩm :  W898
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

   
alt

Bộ giường Baby-W169

  Mã sản phẩm :  W169
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

   
alt

Bộ giường Baby-W1994

  Mã sản phẩm :  W1994
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

   
alt

Bộ giường Baby-W133

  Mã sản phẩm :  W133
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

   
alt

Bộ giường Baby 918

  Mã sản phẩm :  So 1
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

   
alt

Bộ giường Baby-A162

  Mã sản phẩm :  A162-1098
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

   
alt

Bộ giường Baby-A161

  Mã sản phẩm :  A161
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

   
alt

Bộ giường Baby-588

  Mã sản phẩm :  588-1028
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường: 128(158) x 208 x 90,5cm
                   - Tủ :        120 x 57,5 x 200cm
                   - Bàn học: 121 x 155 x 200cm
                   - Táp :       52 x 40 x 48cm
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

   
alt

Bộ giường Baby-583

  Mã sản phẩm: 583-1280
  Chất liệu:        Ván MDF
  Qui cách:  - Giường: 158 x 208 x 96cm
                    - Táp       :  52 x 40 x 48cm
                    - Tủ Áo   : 120 x 58 x 200cm
                    - Bàn học: 141 x 142,5 x 200cm
  Bảo hành:     01 năm
  Xuất xứ:       Hàng ngoại nhập
   
alt

Bộ giường Baby-6062

  Mã sản phẩm: 6062-1379
  Chất liệu:        Ván MDF
  Qui cách:  - Giường: 150(120) x 190 x 98cm
                    - Táp       :  48 x 40 x 50cm
                    - Tủ Áo   : 80 x 57.5 x 197cm
                                      56 x 56 x 197cm
                    - Bàn học: 120 x 56 x 190cm
  Bảo hành:     01 năm
  Xuất xứ:       Hàng ngoại nhập
   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định