Ghế gỗ

alt

Bộ ghế gỗ Trăng Đào

  Mã sản phẩm   :  Trăng Đào - 495
  Chất liệu          :  Gỗ lim
  Qui cách          :
  Bảo hành         :  05 năm
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ ghế gỗ Lân cam-gõ

  Mã sản phẩm   :  Lân cam-gõ - 593
  Chất liệu          :  Gỗ căm xe + gõ
  Qui cách          :
  Bảo hành         :  05 năm
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ ghế gỗ Triện Hương

  Mã sản phẩm   :  Triện 6 mon - 579
  Chất liệu          :  Gỗ Hương
  Qui cách          :
  Bảo hành         :  05 năm
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ ghế gỗ sồi tay 12

  Mã sản phẩm   :  TAY 12
  Chất liệu          :  Gỗ Sồi
  Qui cách          :
  Bảo hành         : 
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ ghế gỗ sồi tay 12

  Mã sản phẩm   :  TAY 12
  Chất liệu          :  Gỗ Sồi
  Qui cách          :
  Bảo hành         : 
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ ghế gỗ Mẫu mới DL

  Mã sản phẩm   :  Mẫu mới DL - 080
  Chất liệu          :  Gỗ muồng
  Qui cách          :
  Bảo hành         :  05 năm
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ ghế gỗ Â u Á

  Mã sản phẩm   :  Âu Á Móc - 480
  Chất liệu          :  Gỗ Căm se
  Qui cách          :
  Bảo hành         :  05 năm
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ ghế gỗ - 2025

  Mã sản phẩm  :  Bộ 2025-527
  Chất liệu         :   Gỗ xoan đào
  Qui cách         :
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ ghế thúng - M

  Mã sản phẩm  :  Bộ Thúng - 537
  Chất liệu         :   Gỗ lim
  Qui cách         :
  Bảo hành        :  05 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ ghế triện cột 7

  Mã sản phẩm  :  Bộ triện - 523
  Chất liệu         :   Gỗ lim
  Qui cách         :
  Bảo hành        :   05 năm
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định