Bàn Sofa

alt

Kệ ti vi AB 602

 Mã sản phẩm:  602
  Chất liệu      :  Ván MDF
  Qui cách      :  2000*400*450mm
  Bảo hành      :  01 năm
  Xuất xứ        :  Hàng ngoại nhập

 


   

Bàn sofa AB C601

  Mã sản phẩm :  C601
  Chất liệu        :  Ván MDF + mặt kính
  Qui cách       :   1300*700mm    
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   

Bàn sofa AB D1235

  Mã sản phẩm :  D1235
  Chất liệu        :  Ván MDF + mặt kính
  Qui cách       :   1200*600*450mm    
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   

Bàn sofa AB 633

  Mã sản phẩm :  633
  Chất liệu        :  Ván MDF + mặt đá
  Qui cách       :   1400*800mm    
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   

Bàn sofa AB 603

  Mã sản phẩm :  603
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách       :   1400*800*520mm    
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   

Bàn sofa AB 130-6

  Mã sản phẩm :  130-6
  Chất liệu        :  Ván MDF + mặt kính
  Qui cách       :   1300*700*430mm    
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   

Bàn sofa AB 120-1

  Mã sản phẩm :  120-1
  Chất liệu        :  Ván MDF + mặt đá
  Qui cách       :   1200*600*470mm    
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   

Bàn sofa AB H19-12

  Mã sản phẩm :  H19-12
  Chất liệu        :  Ván MDF + mặt đá
  Qui cách       :   1300*650*453mm    
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   

Bàn sofa AB DQ03

  Mã sản phẩm :  DQ03
  Chất liệu        :  Ván MDF + mặt kính
  Qui cách       :   1300*700*455mm    
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   

Bàn sofa AB 7131

  Mã sản phẩm :  7131
  Chất liệu        :  Ván MDF + mặt đá
  Qui cách       :   1300*700*450    
  Bảo hành       :    01 năm
  Xuất xứ        :    Hàng ngoại nhập

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định