Bàn ăn gỗ

alt

Bộ bàn ăn gỗ 1m3 + 6ghế

  Mã sản phẩm  : AM BXĐ
  Chất liệu         : Gỗ Xoan đào
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn ăn gỗ 1m3 + 6ghế

  Mã sản phẩm  : AM BCX
  Chất liệu         : Gỗ Căm xe
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn ăn tròn mâm xoay + 6g

  Mã sản phẩm  : Bàn ăn Tròn mâm xoay
  Chất liệu         : Gỗ Xoan đào
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn ăn + 6ghế lưng ngã

  Mã sản phẩm  : BA + 6G LƯNG NGÃ
  Chất liệu         : Gỗ sồi
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn ăn Đá + 6 ghế

  Mã sản phẩm  : AM BA ĐÁ + 6G
  Chất liệu         : Gỗ Xoan đào + đá
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn ăn tròn mâm xoay + 6g

  Mã sản phẩm  : Bàn ăn Tròn mâm xoay
  Chất liệu         : Gỗ Xoan đào
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn ăn Tướng + 8g Gỗ căm xe

  Mã sản phẩm  : Bàn ăn Tướng
  Chất liệu         : Gỗ Căm xe
  Qui cách         :        
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn ăn gỗ Harmony + 6 ghế

  Mã sản phẩm :  HARMONY + 6 ghế
  Chất liệu        :  Gỗ
  Qui cách        :  1600 x 900 x 760
  Bảo hành       :   01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn gỗ Imperial + 4 ghế

  Mã sản phẩm : IMPERIAL + 4 ghế
  Chất liệu        :  Gỗ
  Qui cách        : 1350 x 850 x 753
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng Việt Nam

   
alt

Bộ bàn ăn gỗ Napolion + 6 ghế

  Mã sản phẩm :  NAPOLION + 6 ghế
  Chất liệu        :  Gỗ
  Qui cách       : 1600 x 900 x 750
  Bảo hành      :  01 năm
  Xuất xứ        :  Hàng Việt Nam

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định