Bàn ăn đá

alt

Bộ bàn ăn đá AB MC016-6

  Mã sản phẩm :  MC016-6
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :   1350*800mm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá AB MC016-21

  Mã sản phẩm :  MC016-21  
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :  1350*800mm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá AB K32

  Mã sản phẩm :  K32
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :   1400*850mm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá AB A-04

  Mã sản phẩm :  A04#
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :  1300*1300
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá AB 8015

  Mã sản phẩm :  8015
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :  1400*800mm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá AB H6

  Mã sản phẩm :  H6
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :   1300*800mm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá - K16#

  Mã sản phẩm :  K16#
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá AB1637

  Mã sản phẩm :  1637
  Chất liệu        :   Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :   1350*1350mm
  Bảo hành       :    01 năm
  Xuất xứ         :   Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá AB H5

  Mã sản phẩm :  H5
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :   1300*800mm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
alt

Bộ bàn ăn đá AB H8

  Mã sản phẩm :  H8
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào + Đá
  Qui cách        :  1300*800mm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

   
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định