Nệm

Nệm lò xo túi Lông cừu 7v cao cấp

Email In

   
BẢNG GIÁ
NỆM ISABELLE TÚI LÔNG CỪU 7 VÙNG CAO CẤP
 
 
Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
IT10-4W 100 x 195cm VNĐ
IT20-4W 120 x 195cm  11,900,000VNĐ
IT40-4W 140 x 195cm 12,700,000VNĐ
IT55-4W
155 x 195cm 14,300,000VNĐ
IT60-4W
160 x 198cm 14,300,000VNĐ
IT80-4W
178 x 198cm 15,100,000VNĐ
IT202-4W 198 x 198cm VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 10 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  0256.38224440256.3814991 ; 0256.3825294
 

Nệm lò xo OK 3vien 2 mặt vải gấm

Email InBẢNG GIÁ
NỆM L.X OK 3 VIỀN
2 MẶT VẢI GẤM

 
Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
OK103 100 x 195cm VNĐ
OK123 120 x 195cm  VNĐ
OK143 140 x 195cm 0VNĐ
OK
155 x 195cm VNĐ
OK163
160 x 198cm VNĐ
OK183
178 x 198cm VNĐ
OK203 198 x 198cm VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 10 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong
     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  056.3822444056.3814991 ; 056.3825294
 

Nệm OK 7 vùng lò xo túi

Email In

BẢNG GIÁ
NỆM OK 7 VÙNG TÚI

 
Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
ST102Z 100 x 195cm 4,600,000VNĐ
ST202Z 120 x 195cm  5,000,000VNĐ
ST402Z 140 x 195cm 5,400,000VNĐ
ST552Z
155 x 195cm 5,900,000VNĐ
ST602Z
160 x 198cm 5,900,000VNĐ
ST802Z
178 x 198cm 6,300,000VNĐ
ST202-2Z 198 x 198cm 6,700,000VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 10 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  0256.38224440256.3814991 ; 0256.3825294
  
 

Nệm Karina lò xo túi

Email In

BẢNG GIÁ
NỆM KARINA TÚI

 
Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
KT102 100 x 195cm 5,300,000VNĐ
KT202 120 x 195cm  5,900,000VNĐ
KT402 140 x 195cm 6,700,000VNĐ
KT552
155 x 195cm 7,400,000VNĐ
KT602
160 x 198cm 7,400,000VNĐ
KT802
178 x 198cm 8,100,000VNĐ
KT202-2 198 x 198cm 8,800,000VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 10 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  0256.38224440256.3814991 ; 0256.3825294  
 

Nệm lò xo Winter 2 mặt vải Knitting

Email InBẢNG GIÁ
NỆM LÒ XO WINTER
2 MẶT VẢI KNITTING
 
Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
W10N2 100 x 195cm 2,840,000VNĐ
W12N2 120 x 195cm  3,200,000VNĐ
W14N2 140 x 195cm 3,600,000VNĐ

155 x 195cm 4,000,000VNĐ
158 x 198cm 4,000,000VNĐ
W16N2
160 x 198cm 4,000,000VNĐ
W18N2
178 x 198cm 4,430,000VNĐ
W20N2 198 x 198cm 4,860,000VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 05 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  056.3822444056.3814991 ; 056.3825294
l

 

Nệm Isabelle lò xo túi 7 vùng cao cấp 1 mặt mousse IQ + 1 mặt Lông cừu

Email InBẢNG GIÁ
NỆM ISABELLE
TÚI 7V CAO CẤP
1 MẶT MOUSSE + 1 MẶT LÔNG CỪU


Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
IT10-6IS 100 x 195cm VNĐ
IT20-6IS 120 x 195cm  VNĐ
IT40-6IS 140 x 195cm VNĐ
IT55-6IS
155 x 195cm  
IT60-6IS
160 x 198cm VNĐ
IT80-6IS
178 x 198cm VNĐ
IT202-6IS 198 x 198cm VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 10 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  0256.38224440256.3814991 ; 0256.3825294


 

Nệm Isabelle lò xo túi 7 vùng cao cấp 1 mặt mousse IQ + 1 mặt Tơ tằm

Email InBẢNG GIÁ
NỆM ISABELLE
TÚI 7V CAO CẤP
1 MẶT MOUSSE + 1 MẶT TƠ TẰM


Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
IT10-6IS 100 x 195cm VNĐ
IT20-6IS 120 x 195cm  VNĐ
IT40-6IS 140 x 195cm VNĐ
IT55-6IS
155 x 195cm  
IT60-6IS
160 x 198cm VNĐ
IT80-6IS
178 x 198cm VNĐ
IT202-6IS 198 x 198cm VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 10 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  0256.38224440256.3814991 ; 0256.3825294


 

Nệm Isabelle Pillow Top 1 mặt Mousse IQ - lò xo túi 7 vùng cao cấp

Email InBẢNG GIÁ
NỆM ISABELLE
PILLOW TOP
  TÚI
7 VÙNG CAO CẤP
1 MẶT MOUSSE

Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
IT10-4 100 x 195cm VNĐ
IT20-4 120 x 195cm  VNĐ
IT40-4 140 x 195cm VNĐ
IT55-4
155 x 195cm  
IT60-4
160 x 198cm VNĐ
IT80-4
178 x 198cm VNĐ
IT202-4 198 x 198cm VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 10 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  0256.38224440256.3814991 ; 0256.3825294


 

Nệm lò xo Winter vàng 2 mặt vải Gấm

Email InBẢNG GIÁ NỆM LÒ XO WINTER  VÀNG 2 MẶT VẢI GẤM
 
Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
WV102G 100 x 195cm VNĐ
WV202G 120 x 195cm  VNĐ
WV402G 140 x 195cm VNĐ
WV552G
155 x 195cm VNĐ
WV602G
160 x 198cm VNĐ
WV802G
178 x 198cm VNĐ
WV2022G 198 x 198cm VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 08 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  056.3822444056.3814991 ; 056.3825294


 

Nệm 7 vùng lò xo túi Hộp dây kéo cao cấp

Email InBẢNG GIÁ
NỆM 7 VÙNG TÚI HỘP DÂY KÉO CAO CẤP


Mã sản phẩm Quy cách Đơn giá
IT10-2C 100 x 195cm VNĐ
IT20-2C 120 x 195cm  VNĐ
IT40-2C 140 x 195cm VNĐ
IT55-2C
155 x 195cm  
IT60-2C
160 x 198cm VNĐ
IT80-2C
178 x 198cm VNĐ
IT202-2C 198 x 198cm VNĐ
     Bảo hành : Lò xo bảo hành 10 năm
      Nội Dung Bảo Hành : Chỉ Bảo Hành Lò Xo Bên Trong

     
       * Vui lòng gọi cho ÁI MY để có giá tốt nhất
        
Điện thoại:  0256.38224440256.3814991 ; 0256.3825294


 
Trang 1 của 5
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định