Drap trải nệm

BỘ DRAP PHỦ PRINT

Email In
EP 1718 EP 1719 EP 1721
   
EP 1722 EP 1723  EP 1725
   
EP 1726 EP 1727  EP 1728
EP 1729 EP 1730 EP 1731
EP 1732 EP 1733 EP 1734
EP 1735 EP 1736 EP 1738
 
EP 1235 EP 1236 EP 1241
     
 EP 1244    
 
Ghi CHú :
 
- Một bộ drap 120,140,160 cm bao gồm : 
 
    1 drap phủ cùng size , 1 mền hè 180cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm
-  Một bộ drap1 phủ 180cm bao gồm :
    1 drap phủ cùng size , 1 mền hè 200cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm

 

 

 

MẪU DRAP PHỦ COTTON EVERON 2017

Email In
   
ES 1701 ES 1702  ES 1703
   
ES 1704 ES 1705 ES 1706
   
 ES 1707 EP 1708 ES 1709
   
 ES 1710 ES 1711 ES 1712
   
ES 1713 ES 1714 ES 1715
     
 ES 1716  ES 1717  ES 1720
   
EP 1718 EP 1719 EP 1721
   
 EP 1722  EP 1723 EP 1725
   
 EP 1726 EP 1727  EP 1728
   
EP 1729 EP 1730  EP 1731
   
EP1732
EP 1733
EP 1734
     
EP 1735 EP 1736
EP 1738
  
  

 

 

BỘ DRAP EDENA COTTON

Email In
 
ED 436 ED 437  ED 438
ED 439 ED 440 ED 444

BẢNG GIÁ
Quy cách
120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm
Bộ Drap phủ có mền 3.100.000VNĐ 3.220.000VNĐ  3.350.000VNĐ 3.650.000VNĐ
Bộ Drap bọc có mền 2.400.000VNĐ 2.430.000VNĐ 2.490.000VNĐ 2.690.000VNĐ
Bộ Drap bọc CG có mền 2.690.000VNĐ 2.790.000VNĐ 2.900.000VNĐ 3.150.000VNĐ

    Ghi chú: 
- Một bộ drap 120,140,160 cm bao gồm : 
      1 drap cùng size , 1 mền hè 180 x 220cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm.
-  Một bộ drap 180cm bao gồm :
    1 drap cùng size , 1 mền hè 200
x 220cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm.

    

BỘ DRAP PHỦ SOLID

Email In
ES 1701
ES 1702
ES 1703
     
ES 1704
ES 1705
ES 1706
ES 1707
ES 1708 ES 1709
ES 1710 ES 1711 ES 1712
ES 1713 ES 1714 ES 1715

ES 1716 ES 1717 ES 1720
   
ES 1202  ES 1615
ES 1607
     
 ES 1602  ES 1511
ES 1510
     
 ES 1502  ES 1420 ES 1409
 
ES 1408 ES 1407  
   
 
Ghi Chú :
 
- Một bộ drap 120,140,160 cm bao gồm : 
      1 drap phủ cùng size , 1 mền hè 180cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm
-  Một bộ drap1 phủ 180cm bao gồm :
    1 drap phủ cùng size , 1 mền hè 200cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm

 
 

DRAP COTTON HANVICO

Email In
 
 BS1 BS2 BS3
 BS4 BS5  BS6 
 BS7  BS8  BS9
BS10 BS12 BS14
BS15 BS16 BS17
BS22 BS24 BS25
BS28 BS29 BS30
BS-CTT-1 BS18 BS20
 
 BS23  BS26  
 Solid DL38 Cotton cao cấp DL57 Cotton DL59
Cotton DL62  Solid DL67 Cotton DL79
Solid DL80 Cotton M DL81 Cotton M DL82
Cotton M DL83 Cotton M DL84 Cotton M DL86
Cotton M DL87 Cotton M DL88 Cotton M DL89
   
Cotton M DL95
  


Ghi chú :
- Một bộ drap 120,140,160 cm bao gồm : 
    1 drap phủ cùng size , 1 mền hè 180cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm
-  Một bộ drap1 phủ 180cm bao gồm :
    1 drap phủ cùng size , 1 mền hè 200cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm

 
 

DRAP HANVICO MÙA CƯỚI

Email In
 
 BS1 BS2 BS3
 BS4 BS5  BS6 
 BS7  BS8  BS9
BS10 BS12 BS14
BS15 BS16 BS17
BS22 BS24 BS25
BS28 BS29 BS30
BS-CTT-1 BS18 BS20
 
 BS23  BS26  
  


Ghi chú :
- Một bộ drap 120,140,160 cm bao gồm : 
    1 drap phủ cùng size , 1 mền hè 180cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm
-  Một bộ drap1 phủ 180cm bao gồm :
    1 drap phủ cùng size , 1 mền hè 200cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm

 
 

DRAP COTTON THANH THỦY

Email In
BỘ DRAP COTTON THANH THỦY 
 
Bộ Drap phủ DG Tơ tằm
Bộ Drap phủ DG Tơ tằm Bộ Drap phủ GALAXY
   
    Bộ Drap phủ GALAXY Bộ Drap phủ DG JESSI  Bộ Drap phủ DG JESSI
 
 Bộ Drap phủ LUXURY Tơ tằm Bộ Drap phủ LUXURY Tơ tằm
 Bộ Drap phủ VANILA
 
Bộ Drap phủ VANILA Comple bọc GALAXY Comple bọc GALAXY
 
Comple bọc GALAXY   Comple bọc GALAXY Comple bọc VANILLA
   
Bộ Drap Khách sạn    
  
 

DRAP COTTON NGOẠI NHẬP

Email In

   
M2029 M2073    M2075
M2080 M2089 M2101
 
 M2103 M2104 M2105
 
M2108 M2120  
  
 

DRAP EDENA SOLID

Email In
   
ED 342
   ED 341 ED 339
     
ED 338 ED 337 ED 336
     
ED 335 ED 334 ED 331
   
ED 330 ED 329 ED 328
 
ED 327 ED 326 ED 324
   
ED 319 ED 309 ED 308

BẢNG GIÁ 

Quy cách
120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm
Bộ Drap phủ có mền  3.670.000VNĐ 3.790.000VNĐ 3.890.000VNĐ 4.150.000VNĐ
Bộ Drap bọc CG có mền 3.070.000VNĐ 3.170.000VNĐ 3.270.000VNĐ 3.520.000VNĐ

    Ghi chú: 
- Một bộ drap 120,140,160 cm bao gồm : 
      1 drap cùng size , 1 mền hè 180 x 220cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm.
-  Một bộ drap 180cm bao gồm :
    1 drap cùng size , 1 mền hè 200
x 220cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm.

    

DRAP CUSCINO

Email In

BỘ DRAP PHỦ COTTON IN CUSCINO


CS 101
   CS 102
CS 103
     
CS 104
CS 105
CS 106
     
CS 107
CS 108  CS 110
 CS 111  CS 112  CS 114
     
 CS 115    
   

BỘ DRAP PHỦ SOLID CUSCINO

     
CS 201
CS 202 CS 203
   
 CS 204 CS 205 CS 206
 
CS 207 CS 208  
  

BẢNG GIÁ  DRAP CUSCINO

Bộ Drap phủ có mền 120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm
COTTON IN
2.170.000VNĐ 2.400.000VNĐ  2.490.000VNĐ 2.700.000VNĐ
SOLID
 2.490.000VNĐ 2.790.000VNĐ 2.900.000VNĐ 3.150.000VNĐ
Bộ Drap bọc CG có mền 120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm
COTTON IN
1.850.000VNĐ 2.090.000VNĐ 2.170.000VNĐ 2.290.000VNĐ
SOLID 2.020.000VNĐ 2.280.000VNĐ 2.360.000VNĐ 2.540.000VNĐ

    Ghi chú: 
- Một bộ drap 120,140,160 cm bao gồm : 
      1 drap cùng size , 1 mền hè 180 x 200cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm.
-  Một bộ drap 180cm bao gồm :
    1 drap cùng size , 1 mền hè 200
x 200cm , 2 áo gối nằm 45x65 cm, 1 áo  gối ôm 80 x100cm.

    
Trang 1 của 2
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định