Nội thất phòng ngủ

Bộ giường tủ AB998

Email In
alt  Mã sản phẩm:  AB998
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách :  - Giường : 1800*2000mm
                     - 02 Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo : 2500*600*2500mm
                     -  Bàn Phấn :
1000*600*450mm
  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ 9808

Email In
alt  Mã sản phẩm:  9808
  Chất liệu       :  Gỗ
  Qui cách :  - Giường :
                     - 02 Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo :
                     -  Bàn Phấn + Đôn :

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ AB FS6009

Email In
alt  Mã sản phẩm:  FS6009
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách : - Giường : 1800*2000mm
                  - Táp Đầu Giường :
                  -  Tủ Áo : 2220*680*2480mm
                  -  Bàn Phấn : 1200*460*760mm

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ AB8633

Email In
alt  Mã sản phẩm:  8633
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách : - Giường : 1800*2000mm
                  - Táp Đầu Giường :
                  -  Tủ Áo : 2400*600*2400mm
                  -  Bàn Phấn : 1050*400*1550mm

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ AB8863

Email In
alt  Mã sản phẩm:  8863
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách : - Giường : 1800*2000mm
                  - Táp Đầu Giường :
                  -  Tủ Áo : 2220*620*2350mm
                  -  Bàn Phấn : 1300*500*1780mm

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ AB 9910

Email In
alt  Mã sản phẩm:  9910
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách : - Giường : 1800*2000mm
                  - Táp Đầu Giường :
                  -  Tủ Áo : 1950*620*2420mm
                  -  Bàn Phấn : 1300*500*1780mm

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ 8812

Email In
alt  Mã sản phẩm:  8812-937
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách :  - Giường : 180 x 200cm
                     - 02 Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo :
                     -  Bàn Phấn + Đôn :

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ AB 9A03+9A04

Email In
alt  Mã sản phẩm:  9A03+9A04
  Chất liệu       :  Ván MDF phủ milamin chống trầy
  Qui cách :  - Giường : 1800*2000mm
                     - Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo : 2420*580*2200mm
                     -  Bàn Phấn : 930*390*1500mm

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ AB 9A01+9A02

Email In
alt  Mã sản phẩm:  9A01+9A02
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách :  - Giường : 1800*2000mm
                   - Táp Đầu Giường :
                   -  Tủ Áo : 2000*580*2200mm
                   -  Bàn Phấn : 930*390*1500

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ 1801

Email In
alt  Mã sản phẩm:  1801-1021
  Chất liệu       :  Ván MDF phủ milamin chống trầy
  Qui cách :  - Giường :
                     - 02 Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo :
                     -  Bàn Phấn + Đôn :

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ 1802

Email In
alt  Mã sản phẩm:  1802-1049
  Chất liệu       :  Ván MDF phủ milamin chống trầy
  Qui cách :  - Giường :
                     - 02 Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo :
                     -  Bàn Phấn + Đôn :

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ 8802

Email In
alt  Mã sản phẩm:  8802-944
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách :  - Giường :
                     - 02 Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo :
                     -  Bàn Phấn + Đôn :

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ AB A11

Email In
alt  Mã sản phẩm:  A11
  Chất liệu       :  Vám MDF
  Qui cách :  - Giường : 1800*2000mm
                    - 02 Táp Đầu Giường :
                    -  Tủ Áo : 2000*580*2200mm
                    -  Bàn Phấn : 975*390*1510mm

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ AB601 + 608

Email In
alt  Mã sản phẩm:  AB601 + 608
  Chất liệu       :  Ván MDF
  Qui cách :  - Giường : 1800*2000mm
                     - 02 Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo : 2400*580*2400mm
                     -  Bàn Phấn : 950*410*1600mm

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường tủ 1668

Email In
alt  Mã sản phẩm:  1668-1084
  Chất liệu       :  Gỗ
  Qui cách :  - Giường :
                     - 02 Táp Đầu Giường :
                     -  Tủ Áo :
                     -  Bàn Phấn + Đôn :

  Bảo hành     :  01 năm
  Xuất xứ       :  Hàng ngoại nhập

 

Bộ giường Baby-6062

Email In
alt  Mã sản phẩm: 6062-1379
  Chất liệu:        Ván MDF
  Qui cách:  - Giường: 150(120) x 190 x 98cm
                    - Táp       :  48 x 40 x 50cm
                    - Tủ Áo   : 80 x 57.5 x 197cm
                                      56 x 56 x 197cm
                    - Bàn học: 120 x 56 x 190cm
  Bảo hành:     01 năm
  Xuất xứ:       Hàng ngoại nhập
 

Bộ giường Baby-583

Email In
alt  Mã sản phẩm: 583-1280
  Chất liệu:        Ván MDF
  Qui cách:  - Giường: 158 x 208 x 96cm
                    - Táp       :  52 x 40 x 48cm
                    - Tủ Áo   : 120 x 58 x 200cm
                    - Bàn học: 141 x 142,5 x 200cm
  Bảo hành:     01 năm
  Xuất xứ:       Hàng ngoại nhập
 

Bộ giường Baby-W898

Email In
alt  Mã sản phẩm :  W898
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

 

Bộ giường Baby-588

Email In
alt  Mã sản phẩm :  588-1028
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường: 128(158) x 208 x 90,5cm
                   - Tủ :        120 x 57,5 x 200cm
                   - Bàn học: 121 x 155 x 200cm
                   - Táp :       52 x 40 x 48cm
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

 

Bộ giường Baby-A161

Email In
alt  Mã sản phẩm :  A161
  Chất liệu        :  Ván MDF
  Qui cách:   - Giường:
                   - Tủ :       
                   - Bàn học:
                   - Táp :      
   Bảo hành   :   01 năm            
   Xuất xứ     :     Hàng ngoại nhập               
                 

 

 
Trang 1 của 4
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định