Nội thất văn phòng

Ghế giám đốc B003

Email In
alt  Mã sản phẩm :  B003
  Chất liệu        :  Da
  Qui cách        :
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Ghế giám đốc B040

Email In
alt  Mã sản phẩm  :  B040-444
  Chất liệu         : 
Gỗ + simili bọc muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng ngoại nhập

 

Ghế giám đốc B058

Email In
alt  Mã sản phẩm  :  B058-056
  Chất liệu         : 
Gỗ + simili bọc muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng ngoại nhập

 

Ghế giám đốc B026

Email In
alt  Mã sản phẩm  :  B026-465
  Chất liệu         : 
Gỗ + simili bọc muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng ngoại nhập

 

Ghế giám đốc B021

Email In
alt  Mã sản phẩm :  B021
  Chất liệu        :  Da
  Qui cách        :
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Bàn hội nghị 2m4

Email In
alt  Mã sản phẩm :  AM HN240G
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào
  Qui cách        :  240x120x760cm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Bàn hội nghị 2m4

Email In
alt  Mã sản phẩm :  AM HN240V
  Chất liệu        :  MDF
  Qui cách        :  240x120x760cm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Bàn hội nghị 4m8

Email In
alt  Mã sản phẩm :  4m8 - 349
  Chất liệu        :  Ván Veneer
  Qui cách        :  4800x1800x760mm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng Việt Nam

 

Ghế hội nghị- K018

Email In
alt  Mã sản phẩm :  K018-015
  Chất liệu        : 
Gỗ + simili bọc muosse
  Qui cách        :
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Ghế hội nghị- K009

Email In
alt  Mã sản phẩm :  K009-029
  Chất liệu        : 
Gỗ + simili bọc muosse
  Qui cách        :
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Ghế hội nghị- E23

Email In
alt  Mã sản phẩm :  E23-000
  Chất liệu        :  Gỗ + simili bọc muosse
  Qui cách        :
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Ghế hội nghị- 307

Email In
alt  Mã sản phẩm :  307-022
  Chất liệu        :  Gỗ + simili bọc muosse
  Qui cách        :
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Ghế hội nghị- E05

Email In
alt  Mã sản phẩm :  E05-007
  Chất liệu        :  Gỗ + simili bọc muosse
  Qui cách        :
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

TỦ HỒ SƠ -M06-3

Email In
  Mã sản phẩm :  M06-3 - 105
  Chất liệu        :  Gỗ
  Qui cách        :  1350 x 400 x 2000
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

TỦ HỒ SƠ -M01-3

Email In
  Mã sản phẩm :  M01-3 - 129
  Chất liệu        :  Gỗ
  Qui cách        : 1350 x 400 x 2000
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng ngoại nhập

 

Bàn Làm Việc AM

Email In
alt  Mã sản phẩm :  AM
  Chất liệu         :  Gỗ xoan đào
  Qui cách         :  (160)180 x 80(90) x 75 cm 
  Bảo hành        :  01 năm
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

 

Bàn Làm Việc AM

Email In
alt  Mã sản phẩm :  AM
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào
  Qui cách        :  160(180) x 80(90) x 75 cm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng Việt Nam

 

Bàn Làm Việc AM

Email In
alt  Mã sản phẩm :  AM
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào
  Qui cách        :  160(180) x 80(90) x 75 cm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng Việt Nam

 

Bàn Làm việc AM

Email In
alt  Mã sản phẩm :  AM
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào
  Qui cách        :  160(180) x (80)90 x 75 cm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng Việt Nam

 

Bàn Làm Việc AM

Email In
alt  Mã sản phẩm :  AM
  Chất liệu        :  Gỗ xoan đào
  Qui cách        :  160(180) x 80(90) x 75cm
  Bảo hành       :  01 năm
  Xuất xứ         :  Hàng Việt Nam

 
Trang 1 của 2
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định