Nội thất phòng khách

Sofa 1055

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    1055-1650
  Chất liệu         :    Da bò
  Qui cách         :
  Bảo hành         :    01 năm
  Xuất xứ           :    Hàn Quốc

 

Bộ ghế gỗ Triện 6 món

Email In
alt  Mã sản phẩm   :  Triện 6 mon - 438
  Chất liệu          :  Gỗ căm se
  Qui cách          :
  Bảo hành         :  01 năm
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

 

Bộ ghế gỗ Triện Hương

Email In
alt  Mã sản phẩm   :  Triện 6 mon - 579
  Chất liệu          :  Gỗ Hương
  Qui cách          :
  Bảo hành         :  05 năm
  Xuất xứ           :  Hàng Việt Nam

 

Sofa NV 950A

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV 950A-1533
  Chất liệu         :    Vải Bố + khung gỗ +

muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa NV 1317#

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV 1317#-1258
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ +

muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa -653

Email In
alt  Mã sản phẩm  :  653-475
  Chất liệu         :   Da Ý
+ khung gỗ + muosse  
 Qui cách         :
  Bảo hành        :   01 năm
  Xuất xứ          :   Hàng ngoại nhập

 

Sofa -653

Email In
alt  Mã sản phẩm  :  653-475
  Chất liệu         :   Da Ý
+ khung gỗ + muosse  
 Qui cách         :
  Bảo hành        :   01 năm
  Xuất xứ          :   Hàng ngoại nhập

 

Sofa -NV 1321#

Email In
  Mã sản phẩm  :   NV 1321# -1153
  Chất liệu         :  Simili + Vải Bố + khung gỗ + muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        : 
01 năm(bảo hành khung)
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

 

Sofa - NV2

Email In
  Mã sản phẩm  :   NV 2 -1023
  Chất liệu         :  Simili + Vải Bố + khung gỗ + muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        : 
01 năm(bảo hành khung)
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

 

Sofa NV 732#A

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV 732#A-1119
  Chất liệu         :    Vải Bố + khung gỗ +

muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa - NV218

Email In
  Mã sản phẩm  :   NV218 -1846
  Chất liệu         :  Simili + Vải Bố + khung gỗ + muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        : 
01 năm(bảo hành khung)
  Xuất xứ          :  Hàng Việt Nam

 

Sofa NV 730#

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV 730#-1112
  Chất liệu         :    Vải Bố + khung gỗ +

muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa NV YX-1303#

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV YX1303#-1126
  Chất liệu         :    Vải Bố + khung gỗ +

muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa NV SỐ 1

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV Số 1 - 1804
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa NV JB44-L

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV JB44-L - 2160
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa NV 2018C

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV 2018C - 2036
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa NV F861

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV F861 - 2015
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa NV 1109

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV 1109 - 2043
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Sofa NV 2018C

Email In
alt  Mã sản phẩm  :    NV 2018C - 2036
  Chất liệu         :    Simili + Vải Bố + khung gỗ+                                  
muosse
  Qui cách         :
  Bảo hành        :    01 năm (bảo hành khung)  
  Xuất xứ          :    Hàng Việt Nam

 

Tủ rượu 922

Email In
alt  Mã sản phẩm:   922-249
  Chất liệu:          Ván MDF
  Qui cách:         
  Bảo hành:         01 năm
  Xuất xứ:           Hàng ngoại nhập

 
Trang 1 của 6
           
 
        

   
TRANG CHỦ  -   LIÊN HỆ   -   THAM QUAN SIÊU THỊ
Copyrigh © 2009 AIMY Furniture - Decoration
Phát triển bởi: MYLONG GROUP---Rao Vặt Bình Định